Προφιλ εταιρίας
Η εταιρία Lastef ιδρύθηκε περίπου πριν από 14 χρόνια έχοντας ως αντικείμενο την παραγωγή ελαστικών προφίλ πολλαπλών εφαρμογών. Η εταιρία ακολουθεί μια συνεχή ανοδική πορείαγεγονός που ενισχύεται από την αυξανόμενη διείσδυση της, στην αγορά. Η Lastef εκτείνεται σε στεγασμένες εγκαταστάσεις 600 τ.μ. και είναι εξοπλισμένη με υπερσύγχρονα μηχανήματα παραγωγής ελαστικών προφίλ. Η εταιρία προσανατολίζεται κυρίως στην εξέλιξη των προϊόντων της όσον αφορά την ποιότητα αλλά και την ποικιλία των χρωματισμών των ελαστικών προφίλ. Η Lastef παράγει ελαστικά προφίλ που έχουν εφαρμογή σε: πόρτες και παράθυρα από αλουμίνιο- ξύλινα κουφώματα- γκαραζόπορτες- ρολά - σίτες- θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες- καμπίνες μπάνιου- έπιπλα κουζίνας και πολλές άλλες εφαρμογές. Βασικό μέλημα της εταιρίας είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και η ικανοποίηση κάθε παραγωγικής ανάγκης σε ελαστικά προφίλ των πελατών της.Τα υπερσύγχρονα μηχανήματα, το εξειδικευμένο προσωπικό, η τεχνογνωσία και η εμπειρία της εταιρίας ενισχύουν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και την τοποθετούν στις πρώτες επιλογές.Lastef founded about 14 years ago, having as its object the production of multi-profile tires applications. The company follows a continuous upward trend which is reinforced by the increasing penetration of the market. Lastef spans roofed premises 600 sq.m. and is equipped with sophisticated production machinery tire profile. The company is mainly oriented to product development in quality and variety of Painting tire profile. Lastef produces rubber profile which apply to: doors and windows, aluminum-wooden doors-doors- blinds - screens-reinforced and interior doors, bathroom cabinets, kitchen furniture and many other applications. A key concern is the production of quality products and satisfy every need in rubber production profile clients. The sophisticated equipment, specialized personnel, expertise and experience of the company strengthen its competitive advantage and put the first choices.
Ισολογισμός 2016